Brandö Konferens & Fritidsby

Historia, bakgrund och fakta om Brändö Konferens & Fritidsby AB och personerna bakom företaget.

Brändö Konferens & Fritidsby AB startades de första dagarna av 2000 av nuvarande ägare Göran Widén och Johan Björklund.

Vår härliga anläggning ute i Brändön har stått på den natursköna stranden sedan början av 80-talet. Den ägdes under de första 20 åren av NJA:s personalstiftelse (SSAB) och nuvarande ägare är de första som både äger och driver anläggningen.

Från 2000 och fram till 2002 fanns även en tredje delägare, Ulrik Björklund, men han gick vidare i sin sångarkarriär och är numera en framgångsrik opera-tenor.

Utvecklingen för vårt företag har varit mycket glädjande och numera består företagsgruppen även av Furufjärdens Gästgård och Klubbviken Havsbad.