Vilken är din roll i gruppen? Läs igenom och fördela uppgifterna och klara uppdragen!

Samling i vår jättekåta för indelning i grupper där varje grupp får en ryggsäck packad med utrustning, frågor och problem m.m. Dessa ska sedan under en dryg timme lösas och tillsammans redovisas och bedömas av oss och de övriga grupperna.

Både praktiska och teoretiska uppgifter finns och dessa sätter stor vikt vid kreativitet, samarbete och initiativförmåga inom gruppen. Satsar du på svåra uppgifter och höga poäng eller säkra kort? Vilka är gruppens praktiker och bygger flotten? Vem fixar svaret på geografifrågan? Fördela och prioritera uppgifterna och var effektiv!